Wat doen wij?

Waarom een Adviesraad Sociaal Domein?

De landelijke overheid heeft 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten. Deze sociale taak noemen we het sociaal domein.

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor:

  1. de jeugdhulp
  2. de begeleiding en dagbesteding van mensen die niet onder de Wet langdurige zorg vallen (mensen die zelfstandig wonen)
  3. de sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  4. bestrijding van armoede

Deze zogeheten decentralisatie ofwel de transitie in het Sociaal Domein gaat gepaard met veel veranderingen. Om een zo compleet mogelijke advisering bij al deze veranderingen te krijgen, heeft de gemeente Beek de Adviesraad in het leven geroepen. De gemeente wil hierdoor haar inwoners als partners betrekken bij deze ontwikkelingen.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
De Adviesraad adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van burgemeester en wethouders over het Sociaal Domein. De adviezen hebben betrekking op ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking (Wmo), hulp bij werk en inkomen (participatie) en hulp bij opvoeden en opgroeien (jeugdhulp). De Adviesraad bestudeert en bespreekt de voorstellen van het college in haar eigen overleg en met belangen- en cliëntenorganisaties. Al deze organisaties staan weer in contact met inwoners uit Beek.