Adviezen

De Adviesraad brengt adviezen uit aan het college van burgemeester en wethouders over voorgestelde plannen en veranderingen in het Sociaal Domein. Deze adviezen zijn openbaar en u kunt onze adviezen op deze website nalezen.

Heeft u informatie nodig over een advies dat de Adviesraad uitbracht? Wilt u de korte samenvatting lezen? Hieronder treft u de uitgebrachte adviezen van de Adviesraad van de gemeente Beek aan.