Participatie

Participatie: hulp bij werk en inkomen

Gemeente Beek
Het Digitaal loket is er voor alle inwoners van de gemeente Beek die ondersteuning zoeken bij het vinden van werk en/of aanspraak willen maken op een bijstandsuitkering. Het digitaal loket biedt informatie en advies over werk, inkomensondersteuning, advies en ondersteuning op maat om ‘naar vermogen’ te participeren en te werken of om uit schulden, armoede of sociaal isolement te komen en te blijven.
Het is de taak van de Adviesraad om te adviseren hoe de Gemeente: Gemeentelijke toepassing van wet- en regelgeving toepast, hoe de Gemeente binnen het landelijk kader de beleidsruimte invult en hoe daaraan vorm wordt gegeven. Hebt u zelf ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid en de uitvoering ervan dan horen wij die graag van u.