WMO

Wmo: ondersteuning bij zelfstandig
leven met een ziekte of beperking

Wmo-loket
Voor mensen die hulp kunnen gebruiken door ziekte, een beperking of ouderdomsverschijnselen is er het Wmo-loket. Doel van de ondersteuning is dat mensen langer thuis kunnen blijven, daarbij ondersteund door thuishulp, begeleiding, hulpmiddelen en mantelzorg. Als u mogelijk specialistische zorg nodig heeft, dan krijgt u één contactpersoon die samen met u kijkt naar uw hulpvraag. Hij kijkt wat u zelf kunt en wat er nodig is in uw persoonlijke situatie. Zo nodig verwijst hij u naar specialistische zorgaanbieders. U vindt de consulenten van het Wmo-loket op www.gemeentebeek.nl.
Het is de taak van de Adviesraad om te adviseren bij toepassing door de gemeente van wet- en regelgeving, hoe de gemeente binnen het landelijk kader de beleidsruimte invult en hoe daaraan vorm wordt gegeven. Hebt u zelf ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid en de uitvoering ervan dan horen wij die graag van u.