Secretaris m/v gezocht

De Adviesraad Sociaal Domein Beek (de Adviesraad) geeft namens de inwoners van Beek gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

De adviezen hebben betrekking op ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking (Wmo), hulp bij werk en inkomen (participatie) en hulp bij opvoeden en opgroeien (jeugdhulp).

Het bestuur van de Adviesraad is op zoek naar een Secretaris M/V heeft de volgende taken:

  • Het centrale aanspreekpunt binnen de Adviesraad
  • Het voeren en opvolgen van correspondentie
  • Opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen en verslaglegging hiervan
  • Deelname aan periodiek overleg met Gemeente
  • Het actueel houden van onze website middels aansturing van externe webmaster
  • Ondersteuning van overige bestuursleden.

Wilt u als onafhankelijke vrijwilliger een bijdrage leveren aan de samenleving in de Gemeente Beek en heeft u enige affiniteit op dit vlak neem dan voor andere informatie gerust contact op met: de huidige secretaris : Vic Sturmans tel. 046-4264213