Vacature lid adviesraad sociaal domein gemeente Beek

Bent U woonachtig in de gemeente Beek en op zoek naar een manier om zich in te zetten
voor onze inwoners en heeft U daarnaast interesse in het werkveld van de gemeente op het
gebied van het Sociaal Domein, dan zijn we op zoek naar U!

De adviesraad sociaal domein gemeente Beek bestaat momenteel uit 12 leden en is op zoek
naar geïnteresseerden in het sociaal domein ( participatie, jeugdzorg, ouderenzorg en WMO)

Van een lid van de adviesraad wordt verwacht dat hij of zij:

 • Woonachtig is in de gemeente Beek
 • Geïnteresseerd is in het sociaal domein en daartoe eventueel een relevant netwerk/
  ervaring heeft
 • Gemiddeld een keer per maand beschikbaar is voor werkzaamheden binnen de raad
  (vergaderingen/ commissiedeelname)
 • “oog en oor” heeft voor de gemeenschappelijke belangen van de burgers van de
  gemeente Beek (signaalfunctie)
 • als lid van een of meerdere werkgroepen (gevraagd of ongevraagde) adviezen helpt
  uitbrengen aan het college van B en W.

Wat kunt U verwachten van de adviesraad:

 • ondersteuning bij de werkzaamheden van mede adviesraadleden
 • een vrijwilligersvergoeding voor de werkzaamheden

Mocht U interesse hebben om lid te worden van de adviesraad of wenst U meer informatie
dan kunt contact opnemen met:

Adviesraad sociaal domein Beek
e-mail: bar.sdbeek@gmail.com
telefoon: 0629188888 (secretaris)