Home

Adviesraad Sociaal Domein Beek

De Adviesraad Sociaal Domein Beek (de Adviesraad) geeft namens de inwoners van Beek gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. De adviezen hebben betrekking op ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking (Wmo), hulp bij werk en inkomen (participatie) en hulp bij opvoeden en opgroeien (jeugdhulp). Middels haar adviezen kan de Adviesraad een bijdrage leveren aan het proces, dat bewerkstelligt, dat iedereen in de gemeente Beek zelfstandig en op eigen kracht kan meedoen en dit op latere leeftijd ook langer kan doortrekken.

MISSIE
De adviesraad draagt ertoe bij dat de menselijke maat vooropstaat. De adviesraad onderzoekt daarnaast, hoe de inwoners van Beek de producten en diensten van onze Gemeente ervaren.

  1. Wat is het effect van het beleid voor de inwoner?
    Weet de inwoner wat de gevolgen van de maatregelen zijn voor hemzelf? En ook, wordt iemands eigen kracht en netwerk ingezet? Is er sprake van maatwerk in plaats van ‘voor iedereen hetzelfde’? En tot slot, mogen de inwoners van Beek zelf meebeslissen over de uitvoering van het beleid? Anders gezegd, krijgt de inwoner het gevoel dat hij de controle heeft en houdt?
  2. Kunnen we bij het beleid spreken van rechtvaardigheid?
    Komt het maatwerk ook echt tegemoet aan de behoeften van de mensen en kan iedereen, voor wie dit noodzakelijk is, in aanmerking komen voor de producten en diensten?
  3. Hoe is de kwaliteit van de producten en diensten?
    Zijn beleidsvoorstellen en procedures (aanbesteding, verantwoording, etc.) eenvoudig en transparant? Zijn financiële maatregelen en voorzieningen reëel en realistisch? Worden de regels consistent toegepast (niet elk jaar weer iets anders)?